Jedną z większych bolączek polskiego świata książki jest to, że poświęcone literaturze miejsce w mediach wciąż się kurczy. Tym cenniejsze są oddolne inicjatywy tworzenia przestrzeni poświęconej książce. Choć tu z kolei mamy do czynienia z problemem nadmiaru i związaną z nim trudnością wyłowienia rzeczy naprawdę wartościowych (dotyczy to szczególnie blogów książkowych). Dlatego właśnie chcę się dzielić swoimi znaleziskami w tej dziedzinie.

Continue reading “Baja Vlog – z pasją o książkach dla dzieci”